หนุ่มคิดเลขเร็วสุดดัง ชีวิตอาภัพแต่ปัญญาเป็นเลิศ

หนุ่มคิดเลขเร็วสุดดัง ชีวิตอาภัพแต่ปัญญาเป็นเลิศ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=i42O52gZIrk

EnglishThai