การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
จัดการเรียนการสอนโดย คุณครูพะเนตร์ วัดทรัพย์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nE6dvSKFo7c

EnglishThai