The Workshop : Photographer ช่างภาพ ตอน 4 [eng24]

พบกับบทสรุปการเรียนรู้และลงมือทำงานจริงในฐานะช่างภาพฝึกหัด รวมถึงบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่องการพูดคำชม (Words of Praise and Encouragement) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่างภาพต้องใช้ในการทำงาน โดย ‘ครูหญิง – ดร.วรกมล มีเพียร’ คัดสรรคำศัพท์ ’10 คำ จำง่าย ใช้บ่อย’ มาให้ได้เรียนรู้กัน

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
http://www.eng24.ac.th/content/upload/pdf/occupations/The_workshop_01_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99_Photographer_A.pdf

แบบฝึกหัด http://www.eng24.ac.th/content/upload/pdf/occupations/The_workshop_01_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99_Photographer%20B%20%28%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%29.pdf

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
Facebook : http://www.facebook.com/eng24byobec
Website : http://www.eng24.ac.th
Keyword : Photographer, Photography, ช่างภาพ, ตากล้อง, กล้องถ่ายรูป, ถ่ายรูป, ภาพถ่าย, ต่างชาติ, ฉาก, นายแบบ, นางแบบ,คำชม

EnglishThai