อ่านหนังสืออย่างไรให้เร็ว จำได้ และไม่ง่วง!

คนที่ “ไม่อ่านหนังสือ”
ไม่มีอะไรดีไปกว่า “คนที่อ่านหนังสือไม่ออก”

-ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร-

https://www.facebook.com/KhunkhaoWriter

EnglishThai