การนวดแผนไทย

ศึกษาเพิ่มเติม—–> การนวดเพื่อนไทย

การนวดแผนไทย”วิธีการนวดฝ่าเท้าอย่างถูกวิธี”
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

EnglishThai