ชุดเสริมทักษะอาชีพ การผลิตและแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

VTR ชุดเสริมทักษะอาชีพ การผลิตและแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร สพม. 11

EnglishThai