กสทช. เปิด ‘9 อาชีพเสี่ยงตกงาน’ จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดการณ์อาชีพที่จะได้รับผลกระทบในยุคดิจิทัล พบว่า มี 9 อาชีพเสี่ยงตกงานจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือดิสรัปชั่น ประกอบด้วย

1.พนักงานขาย/พนักงานแคชเชียร์
2.พนักงานเคาน์เตอร์ธนาคาร
3.พนักงานบริการสินเชื่อ
4.โบรกเกอร์/นายหน้า
5.พนักงานธุรการ
6.พนักงานรับโทรศัพท์
7.พนักงานขับรถ
8.ตัวแทนท่องเที่ยว
9.แรงงานในสายการผลิต

EnglishThai