7+1 วิชาชีพอิสระอาเซียน

             ข้อตกลงสำคัญประการหนึ่ง ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือข้อตกลงร่วมกันด้านคุณสมบัติวิชาชีพหลัก และเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ ซึ่งข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 9 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดย 7 วิชาชีพในข้อตกลง ประกอบด้วย 1.วิศวกร 2.พยาบาล 3.สถาปนิก 4.ช่างสำรวจ 5.พนักงานบัญชี 6.แพทย์ 7.ทันตแพทย์ และอีกหนึ่งอาชีพที่มีข้อตกลงเพิ่มเติมในภายหลัง คืออาชีพบริการด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 8 สาขาอาชีพ ความคิดเห็นต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเสรี และ ผลกระทบต่อข้อตกลงดังกล่าว จะเป็นไปในทิศทางใด ติดตามได้ใน… Visions of ASEAN วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม นี้ เวลา 8:00 น. ทางช่อง 3SD ช่อง 28

EnglishThai