ช็อคโลกอุดมศึกษา… “แม่ฟ้าหลวง” เบียดแซง “จุฬาฯ”

ปรากฏการณ์เหลือเชื่อที่ต้องเชื่อ อุบัติช็อควงการอุดมศึกษาไทยอย่างจัง เมื่อ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ในจังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดอันดับไว้เหนือชั้นกว่ามหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยอย่าง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง “ธรรมศาสตร์”


Timehighereducation.com ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยฉบับล่าสุดประจำปี 2020 (World University Ranking 2020) โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส รับผิดชอบดำเนินการ และมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 1,396 แห่ง จาก 92 ประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก

ในจำนวนนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ตามมาด้วย “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เป็นอันดับ 2 และ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รั้งอันดับ 3 ขณะที่ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 11 ของเมืองไทย

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก Timehighereducation.com ให้รับผิดชอบการจัดอันดับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก กำหนดกรอบการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักไว้ 5 ด้าน

 • 1. Teaching ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 30
 • 2. Research ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 30
 • 3. Citations ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 30
 • 4. International Outlook ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 7.5
 • 5. Industry Income (Knowledge Transfer) ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 2.5

ในการจัดอันดับจะนำคะแนนจากแต่ละด้านมาคำนวณเป็นคะแนนรวมแบบร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย จะเรียงตามผลคะแนนรวม โดยมหาวิทยาลัยที่จัดให้อยู่ในอันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยที่มีผลคะแนนรวมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แล้วลดหลั่นไล่ลำดับต่อเนื่องกันไป

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งครองแชมป์มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเมืองไทย แต่อันดับในตารางมหาวิทยาลัยโลกอยู่ค่อนไปทางส่วนท้าย มีผลคะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยมีคะแนนรวมเพียง 34.56%

อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยไทย คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผลคะแนนรวมใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล คือ 34.01%

อันดับ 3 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลคะแนนรวมอยู่ที่ 27.08%

World University Ranking 2020

อันดับ 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ้างอิงจาก : https://www.salika.co/2019/09/22/new-ranking-higher-education-2020/

EnglishThai